Alam ng Diyos ang Nilalaman ng Iyong Puso

Alam ng Diyos ang Nilalaman ng Iyong Puso

Lucas 16:14-18

Habang kinukutya ng mga Pariseo ang turo ng Panginoon, alam na ni Jesus kung ano ang nilalaman ng kanilang mga puso. Ang kanilang mapagpaimbabaw na kabanalan ay nagmumula sa kanilang kasakiman at pagmamahal sa pera. At dahil dito tinanggihan nila ang mensahe ni Juan patungkol sa ebanghelyo ng kaharian ng Diyos, sa halip ay nagpatuloy sa maling pagbibigay-kahulugan sa Kautusan sa kabila ng katotohanan na ang mga salita ng Diyos ay hindi kailanman nagkakamali.