Ang Pangangailangan ng Kaunawaan sa Kasalukuyang Panahon at Magpasya sa kung Anong Tama

Ang Pangangailangan ng Kaunawaan sa Kasalukuyang Panahon at Magpasya sa kung Anong Tama

Lucas 12:54-59

Hinarap ng Panginoong Jesus ang mga tao dahil sa kanilang pagpapaimbabaw. Nagawa nilang mahulaan ang lagay ng panahon sa pamamagitan ng pagsusuri sa kalangitan ngunit nabigo silang makilala ang pagdating ng Mesiyas. At binalaan sila ng Panginoong Jesus tungkol sa walang hanggang konsikuwensiya kung hindi sila magpapakumbaba at makikipagkasundo sa Diyos.