Alibughang Anak

Alibughang Anak

Lucas 15:11-24

Ang Talinghaga ng Alibughang Anak ay isa sa pinaka-tanyag na kwento na sa kanyang kasikatan ay madalas na hindi na ito nagmamarka sa puso at isipan ng mga nakikinig. Balikan nating muli ang parabulang inihayag ni Cristo at muli nating tingnan at pagbulaybulayan nang may panibagong pagpapahalaga sa kwento ng Nakababatang Anak at ang tunay na bida ng istorya—ang Mapagmahal na Ama.