Perspektibong Nakatuon sa Pangwalang Hanggang Pangako

Perspektibong Nakatuon sa Pangwalang Hanggang Pangako

Lucas 12:13-21

Magtiwala sa Diyos at lumaya sa kasakiman o katakawan sa mga bagay na pag-aari ng sanlibutan. Ito ang importanteng laman ng katuruan na may kalakip na babala ni Jesus sa Kanyang mga alagad bilang bahagi ng paghahanda sa pagsunod at paglilingkod ng matapat sa Diyos.