Mga Tagapangasiwa ng Kayamanan ng Mundong Ito

Mga Tagapangasiwa ng Kayamanan ng Mundong Ito

Lucas 16:1-13

Tinalakay ni Lucas, sa bahaging ito ng Ebanghelyo, ang katotohanan kung paano hahawakan ng mga anak ng liwanag ang kanilang kayamanan sa mundong ito upang magkaroon ng walang hanggang mga kaibigan sa langit sa pamamagitan ng talinhaga ng tusong katiwala na nakatuon sa tunay na kayamanan mula sa Diyos.