Kadalisayan at Mga Kadahilanan

Kadalisayan at Mga Kadahilanan

CHRISTMAS BREAK: 1 Juan 3:1-10

Hinimok ni apostol Juan ang lahat ng mambabasa na pagtuunan ang pamumuhay sa kadalisayan habang hinihintay ang pagbabalik ni Cristo. Kasabay nito ay naglatag din siya ng mga kadahilanan kung bakit hindi na kinakailangang maging aktibo pa sa pagkakasala ang mga anak ng Diyos.