Ang Walang Katapusang Pag ibig ng Diyos

Ang Walang Katapusang Pag ibig ng Diyos

Genesis 29:1-35