Pagtitiyaga at Pananampalataya sa Gitna ng Pagdurusa