Mga Tinawag na Banal

Mga Tinawag na Banal

1 Corinto 1:1-3

Sa kanyang pagbati, ipinakilala ni Pablo ang kanyang sarili bilang isang apostol na ayon sa kalooban ng Diyos, at binanggit din si Sostenes, ang kanyang kapatid sa pananampalataya. Ang iglesiya ng Diyos sa Corinto ang tumanggap ng liham na ito at kanyang isinalarawan sila bilang mga ginawang banal – mga banal sa pamamagitan ng pagtawag ni Kristo, at pinagpala niya sila ng grasya at kapayapaan.