Mahina Ngunit Masunurin

Mahina Ngunit Masunurin

SERIES BREAK: Pahayag 3:7-13

Sa bahagi ng sulat na ito ni Apostol Juan, isinalaysay niya ang kakaiba at kapuri-puring iglesiya ng Filadelfia na matapat at masunurin datapwat sa mga pagsubok na kanilang dinaraanan.