Grasya na Walang Pagtatangi

Grasya na Walang Pagtatangi

Lucas 7:36-39