Ang Katotohanan sa Likod ng Pagtukso sa Panginoong Jesu-Cristo

Ang Katotohanan sa Likod ng Pagtukso sa Panginoong Jesu-Cristo

Lucas 4:1-13