Ang Katiwalang Hinahanap ng Diyos

Ang Katiwalang Hinahanap ng Diyos

Lucas 12:41-48

Nang magtanong si Pedro kung para kanino ang naunang talinhaga, malawak ang sagot ng ating Panginoon. Ayon kay Hesus, Siya ay magbibigay ng gantimpala at parusa sa susunod na panahon. Lahat tayo ay kailangang maging handa at tapat hanggang sa Kanyang pagbabalik.