Sino ang Hindi Karapat-dapat Maging Alagad?

Sino ang Hindi Karapat-dapat Maging Alagad?

Lucas 14:31-35

Sa bahaging ito ng Ebanghelyo na ayon kay Lucas, ay kanyang mas higit pang ipinaliwanag ang tungkol sa turo ng Panginoon kung ano dapat ang isang tunay na disipulo ng Panginoong Hesu-Cristo.