Panibagong Pag-iisip
(Gabay ng Isang Mananampalataya sa Pag-iisip Tungkol sa Pagiging Miyembro sa Iglesiya)

Panibagong Pag-iisip
(Gabay ng Isang Mananampalataya sa Pag-iisip Tungkol sa Pagiging Miyembro sa Iglesiya)

Roma 12:3-5