Isang Pagbabagong walang Kristo?

Isang Pagbabagong walang Kristo?

Lucas 11:24-28

Patuloy na nagturo si Kristo tungkol sa Kanyang pagiging tunay na Anak ng Diyos at sa Kanyang mga himala sa gitna ng mga maling paratang na ibinabato sa Kanya. Sa tekstong ito, nagbabala si Kristo na hindi sapat ang pagpapalayas ng demonyo sa isang nilalang; dapat sundin at ilagay ang kanilang pananampalataya sa Kanya at sa Kanyang Salita na nagbibigay kapangyarihan sa atin upang iwasan ang kawalan ng interes sa Kanyang mahabaging gawain ng pagtubos at pagligtas mula sa mga demonyo at sa ating mga kasalanan.