Ang Pangkalahatang Pangangailangan na Magsisisi

Ang Pangkalahatang Pangangailangan na Magsisisi

Lucas 13:1-5

Habang binabalaan ni Cristo ang karamihan sa darating na paghuhukom, ang balita tungkol sa hindi napapanahong pagkamatay ng ilang mga tao ay dinala sa Kanyang pansin. Ginamit ni Jesus ang pagkakataong ito hindi lamang para itama ang mga maling akala ng mga tao tungkol sa kasalanan at kamatayan, kundi para bigyan din ng babala ang mga tao tungkol sa kanilang sariling mga buhay.