Ang Gawain ng Pagdidisiplina sa mga Hinirang ng Diyos

Ang Gawain ng Pagdidisiplina sa mga Hinirang ng Diyos

1 Corinto 5:1-5

Isa sa mga pangunahing responsibilidad ng iglesiya ay ang pagdidisiplina sa mga miyembro nito upang magbunga ng katuwiran sa kanilang buhay. Karamihan sa mga pinuno ng iglesiya ay hindi ninanais ang ganoong gawain ngunit ito ay masasabing isa sa mga pinakakasiya-siyang paraan na ang isang pinuno ay makapaglingkod sa kongregasyon nito.