Matigas pa ba o Malambot na ang puso mo

Matigas pa ba o Malambot na ang puso mo

Juan 6:41-45